Линкови пројекта

Паланачки огласи су део пројекта "Паланка на вези" (Паланка OnLine") у оквиру којег се налазе следећи сајтови www.palankaonline.info.
Мисија пројекта је унапређење дијалога између грађана и актера друштвено-економског развоја Смедеревске Паланке о битним питањима развоја модерне општине Смедеревске Паланка применом савремених сервиса информационо-комуникационих технологија.
Специфични циљеви пројекта су:
  1. Стимулисан јавни дијалог о кључним развојним питањима Општине Смедеревска Паланка у контексту модернизације српског друштва
  2. Унапређена примена информационо - комуникационих технологија а посебно сервиса под називом Веб 2.0 (Web 2.0) као што су: социјалне мреже, блог (онлајн дневник), вики, РСС и други
    Унапређена видљивост националних и локалних иницијатива које доприносе одрживом развоју општине Смедеревска Паланка
Пројекат је намењен:
  • људима који желе да размене искуства и информације које се тичу њихове свакодневице,
  • удружењима свих врста (спортска друштва, ловачка друштва, планинарска друштва, клубови, омладинске организације, хуманитарне организације, удружењима предузетника, синдикалним организацијама, политичким странкама, професионалним удружењима, ....),
  • предузетницима (самосталне занатске радње, самосталне трговачке радње, ...), малим и средњим предузећима,
  • локалним самоуправама и месним заједницама,
  • јавним предузећима (комунална предузећа, дирекцијама за изградњу, ...) и јавним установама (школе, вртићи, музеји, галерије, библиотеке, архиви, ....),
  • и другим организацијама и појединцима који желе да њихов рад буде видљивији.
Придружите нам се.