среда, 12. децембар 2012.

КОНКУРС за доделу излагачких термина у 2013. години


Народни музеј у Смедеревској Паланци расписује КОНКУРС за доделу излагачких термина у 2013. години у Галерији модерне уметности Народног музеја у Смедеревској Паланци.


На Конкурс могу да се пријаве ствараоци ликовне и примењене уметности. Уз пријаву доставити: биографију, каталог са текстом, фотографије радова (најмање 5), видео запис (уколико постоји), или адресу интернет презентације . Пријаву доставити у писаној или електронској форми.

НАПОМЕНА: поред простора за излагање (10x5м) обезбеђене су позивнице и информативни каталог. Путне трошкове и трошкове опремања радова за изложбу сноси аутор.  РОК за доставу пријава је 15. јануар 2013. год.

О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени до 31. 01. 2013. г. Услови излагања  и обавезе излагача утврђују  се накнадно, уговором.

АДРЕСА: Народни музеј у Смедеревској Паланци

Трг хероја 5

11 420 Смедеревска Паланка

Телефони : 026 317 295 Галерија модерне уметности

Факс: 026 318 239

е- маил: spmuseum@open.telekom.rs

Нема коментара:

Постави коментар