уторак, 21. јануар 2014.

2013-012-01 Смедеревска Паланка: Савез учитеља Републике Србије: XXX Зимски сусрети учитеља Србије

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
субота 1.2.2014. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ


9.15 – 9.45  Регистрација учесника / ВЕЛИКА САЛА ОПШТИНЕ, УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА 25
10.00 – 11.30   ПЛЕНАРНИ ДЕО      Актуелности у образовно-васпитном процесу
Програм добродошлице, поздравне речи,
-СУРС -  актуелности.
-Законска регулатива – Закон о основној школи, Правилник о оцењивању, Правилник о стручном усавршавању и напредовању...
-Актуелни пројекти
11.30 – 12.30   ПАУЗА
12.30 – 14.30 / 15.00 – 17.00   РАДИОНИЦЕ  У ПАЛАНАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ, УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА 18
Савремени трендови у методологији и васпитно -  образовном процесу
Сваки полазник похађа пленарни део и обавезан је да учествује у две од понуђених радионица. Обе радионице трају по 2 сата. Између I и II радионице предвиђена је краћа пауза када полазници мењају групе.
РАДИОНИЦЕ
ЦИЉ
РЕАЛИЗАТОРИ

1.     Шта сваки наставник треба да зна
Да иницијално образовање наставника проширимо новим знањима у служби унапређивања: планирања, извођења, праћења и вредновања наставе и учења
Снежана Неца Јовић – педагог/ педагошки саветник, Драган Кувељић –проф./педагошки саветник
2.     Драмска и луткарска секција
Оснаживање и унапређивање компетенција учитеља за квалитетно организовање и извођење часова драмске и луткарске секције.

Марија Бјељац, магистар књижевних наука, педагошки саветник, Јелена Журић, проф. српског језика и књижевности
3.     Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима
Побољшање сарадње породице и школе кроз професионализацију компетенција одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Маја Врачар, дипломирани педагог, Бисерка Светозаревић, проф. Педагогије
4.     Геометрија у трећем и четвртом разреду основне школе
Системским радом у трећем и четвртом разреду применом различитих метода створити добру основу за овладавање и дубље изучавање геометрије у старијим разредима
Радица Каровић , Сузана Ивановић, Никола Живковић,
професори математике
5.     Физичко васпитање у учионици у малим школама и стони тенис као изабрани спорт у III и IV разреду
Подизање нивоа успешности и ефикасности рада на часовима физичког васпитања у специфичним условима,мале сеоске школе 

Звездан Тадић и Славиша Павловић,професори разр.наставе,специјалисти методике почетне наставе физичког васпитања
6.     ''Професионални стрес ~ стратегије заштите''
Усвајање стратегија за превазилажење стресних ситуација на послу, као и превенције синдрома сагоревања.
Зденка Рајковић, Љиљана Обренов, Александра Матејић – професорке разр. Наставе и Јелена Обренов – школски психолог
7.     Изборни предмети – Народна традиција – материјално и духовно наслеђе у Србији
Упознавање са темама и методиком наставе за ученике од 1. до 4. разреда
Вилма Нишкановић
8.     Како можемо помоћи једни другима да радимо квалитетније?
Подизање компетенција наставника у области наставе и учења кроз самовредновање и хоризонтално учење.
Весна Картал
Јелена Најдановић Томић


9.    Тестови за процењивање знања у математици

Општи циљ: оснаживање наставничких компетенција у конструисању различитих врста тестова знања у свакодневном раду.
Драгана Станојевић, Наташа Николић Гајић
17.00 – 18.00                     Евалуација, подела Уверења
ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ: изложба уџбеника, наставних средстава и дечје штампе за ученике основне школе, у холу Скупштине општине
НАПОМЕНА: Програм  ће бити ревидиран у зависности од броја пријављених полазника семинара. Списак/редослед радионица је израђен по приоритетима.У случају мањег броја пријављених полазника, број радионица ће се смањивати од последње на списку. У случају већег броја полазника додаће се нове или дуплирати постојеће радионице.

Преузмите:

Нема коментара:

Постави коментар